Drogowe zamieszanieCiekawostki i sensacje dotyczące ruchu drogowego w Szczecinie, a także pomocne informacje dla kierowców, polecane warsztaty, myjnie, podjazdy.

Opuszczanie ronda z innymi uczestnikami ruchu

Większość „rond” w Szczecinie, to skrzyżowania o ruchu okrężnym, przed wjazdem na które znajdują się 2 znaki: C-12 (ruch okrężny) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu). W praktyce, oznacza to jedno: zbliżamy się do ronda i ustępujemy pierwszeństwa pojazdom na nim się znajdującym.

Niezależnie od tego ile pasów wjazdowych jest przed rondem z w/w oznakowaniem, wjazd zawsze przebiega w ten sam sposób i obowiązuje tu jedna podstawowa zasada: ustąp pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się po Twojej prawej stronie. Ta sama zasada, dotyczy poruszania się po rondzie, jak i w ruchu drogowym na prostej drodze, oraz przy opuszczaniu ronda.

W przypadku rond wielopasmowych w świetle obowiązujących przepisów, na chwilę obecną, manewr opuszczenia ronda może być wykonany zarówno z pasa zewnętrznego (prawego) jak i z pasa środkowego (wewnętrznego o ile są 2 pasy ruchu).

Warto jednak pamiętać, że nawet opuszczając rondo z pasa wewnętrznego czy środkowego, tak naprawdę opuszczamy go z zewnętrznego, gdyż musimy przez ten pas przejechać. Umiejętne wykonanie manewru nie spowoduje zagrożenia a pozwoli nam np. na dłuższą jazdę innym pasem niż zewnętrzny. Wykonujemy więc najpierw manewr zmiany pasa ruchu (pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się na pasie ruchu który chcemy zająć), a następnie opuszczenia ronda.

Jak prawidłowo opuścić rondo? Jeśli znaki przed wjazdem oraz oznakowanie poziome na rondzie nie mówi inaczej, to traktujemy rondo jako standardowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym, gdzie ruch po rondzie odbywa się na każdym pasie i umożliwia objechanie ronda.

 • jeden pas ruchu na rondzie – w tej sytuacji nie ma znaczenia ile pasów zjazdowych z ronda, znajduje się na drodze w którą chcemy zjechać. Na rondzie w danej chwili znajduje się tylko jeden kierowca, nie mający nikogo po lewej i prawej stronie, a więc może on zarówno objechać rondo jak i opuścić je. Opuszczając rondo, po raz pierwszy używamy kierunkowskazu, prawego, sygnalizując innym pojazdom za nami że chcemy opuścić skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Niezależnie od ilości pasów ruchu na drodze w którą skręcamy znajduje się, możemy zająć dowolny z nich bez sygnalizowania tego (oczywiście zajmujemy ten pas w chwili zjazdu, później, manewr zmiany pasa ruchu wymaga oczywiście sygnalizacji, gdyż odbywa się poza rondem).
 • dwa pasy ruchu na rondzie i jeden pas zjazdowy – wracamy do zasady ustępowania pierwszeństwa pojazdom po prawej stronie. W tej sytuacji, najbardziej prawidłowym manewrem opuszczenia ronda, będzie zajęcie pasa zewnętrznego, a następnie zasygnalizowanie prawym kierunkowskazem, chęci opuszczenia ronda. Kierujący na pasie zewnętrznym, będzie miał pełne pierwszeństwo do wykonania takiego manewru. A co kierowcą pasa wewnętrznego (środkowego)? Także może opuścić rondo. Jak?  Ustępując pierwszeństwa kierującemu z prawej strony, który może albo zjechać z ronda przed nami, albo kontynuować jazdę po rondzie, możemy dokończyć manewr zjazdu. Ważne jest to, aby upewnić się zachowując ostrożność, że zewnętrzny pas ruchu ronda jest wolny lub zamiary kierowcy na nim się znajdującym są nam znane i możliwe do przewidzenia, np. kierowca rozpoczyna manewr opuszczenia ronda, skręcając w drogę boczną. Jeśli pozwala nam na to sytuacja (tuż za kierowcom po prawej stronie nie ma kolejnego kierowcy, którego zamiary nie są nam znane), możemy opuścić rondo ze lewego pasa. Opuszczanie ronda z pasa wewnętrznego (środkowego) jest po prostu uściśloną na krótszym odcinku drogi zmianą pasa ruchu (pierwszy manewr) a następnie zjazdem z ronda z pasa zewnętrznego (drugi manewr). Dlatego kluczowym jest tu ustąpienie pierwszeństwa kierowcy z prawej strony, tj. kierowcy znajdującemu się na pasie ruchu który chcemy zająć.
 • dwa pasy ruchu na rondzie i dwa pasy zjazdowe – najciekawsza sytuacja. Analogicznie jak w punkcie wyżej, kierujący pojazdem po lewej stronie (wewnętrzny lub środkowy, dla ronda 3 pasmowego, pas ruchu) może opuścić rondo. Musi przy tym zachować ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom na pasie zewnętrznym, a więc po prawej stronie (patrz punkt wyżej). Kierujący pojazdem po prawej stronie, może w chwili opuszczania ronda, zająć wybrany przez siebie, dowolny pas ruchu, na drodze zjazdowej. Kierujący po lewej stronie, ma obowiązek, zgodnie z w/w zasadami pierwszeństwa ustąpić pierwszeństwa i pisząc wprost „pozwolić prawemu kierowcy, podjąć decyzję co do zajmowanego pasa ruchu” a dopiero po tym manewrze lub częściowo podczas jego wykonywania przez prawego kierowcę, opuścić rondo zajmując dowolny pas ruchu.

Wracając do przykładu trzeciego, na pewno wzbudza on wiele kontrowersji i stawia pytanie: dlaczego, przecież kierowca po prawej powinien zjechać na prawy pas, a kierowca po lewej na lewy? Dlaczego kierowca z lewej strony na ustępować pierwszeństwo? Dlatego, że rondo opuszczamy z pasa zewnętrznego a więc zbliżając się maksymalnie do prawej krawędzi jezdni. Przywilej opuszczenia ronda z innego pasa niż zewnętrzny, wynika tylko i wyłącznie z braku regulacji prawnych na to zachowanie. Opuszczanie ronda z pasa zewnętrznego to jeden manewr, z pasa środkowego to dwa manewry: manewr zmiany pasa ruchu na pas zajmowany przez innego uczestnika ruchu, w tym wypadku on ma pierwszeństwo, oraz opuszczenie ronda.

Kierowcy opuszczający rondo z pasa środkowego, w świetle logiki (która nie ma podstaw prawnych) są w stanie względnie bezpiecznie wykonać manewr opuszczenia ronda wraz ze zmianą pasa ruchu na zewnętrzny, co jest niezbędne do zjazdu. Przy pustym rondzie taki sam manewr mógłby wykonać nawet kierowca pasa wewnętrznego, który nie stwarzałby zagrożenia.

Nie można przy tym zapominać, że kierowca pasa zewnętrznego, może nie chcieć opuścić ronda, a wtedy kierowca po jego lewej stronie, będzie zobowiązany poczekać na dokończenie manewru kierowcy po prawej stronie, a więc kontynuację jazdy lub opuszczenie ronda.

Logika i zdrowy rozsądek, oraz chęci wzajemnego szacunku na drodze, oszczędności czasu i nerwów, podpowiadają, że logicznym będzie aby kierowcy jednocześnie opuścili rondo, prawy zajmując prawy pas ruchu, a lewy na lewy pas ruchu (oczywiście zakładając że kierowca po lewej kontroluje sytuację i ma pewność, co zrobi kierowca po prawej stronie). Analogicznie jak przy wjeździe. Jednak w sytuacji spornej, będzie ona interpretowana na korzyść kierowcy po prawej stronie. Szkoły nauki jazdy, oraz liczne poradniki dostępne w  sieci, sugerują pewne zachowania. Ale to przepisy warunkują korzystanie z tych zachowań.

Nagięciem opisanych sytuacji, będzie zdarzenie, w którym kierowca zjeżdżający z pasa zewnętrznego, opuści rondo zajmując prawy pas ruchu, po czym nie od razu a kilka metrów dalej, zacznie dopiero zajmować lewy pas ruchu. Tu warto pamiętać, że kierowcy nie znajdują się już na rondzie, a więc obowiązuje ich takie same przepisy, jak na prostej drodze. Kierowca po prawej stronie owszem ma pierwszeństwo do zajęcia pasa ruchu, pod warunkiem, że manewr ten zostanie zasygnalizowany i nie będzie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym. A takie zagrożenie może powstać, np. gdy kierowcy (lewy i prawy) razem opuszczą rondo, zajmując swoje pasy ruchu, a następnie manewr zmiany pasa ruchu kierowcy z prawej strony, będzie mocno przeciągniętym manewrem opuszczania ronda, który nie skończy się np. 2 metry od ronda, a 10. Tutaj, zachowanie kierowców oraz ewentualne przyczyny zdarzenia, będą ustalane przez odpowiednie służby.

Rada dla kierowców zajmujących zewnętrzny pas ruchu: sygnalizujcie zamiary opuszczenia ronda bezpośrednio przed zjazdem w który chcecie skręcić. Jeśli nie ma ewidentnej potrzeby do wykonywania innego manewru, a widzicie, że do takiego samego manewru opuszczenia ronda, szykuje się kierowca z lewej strony, pozwólcie sobie i jemu, zająć po jednym pasie ruchu upłynniając jazdę.

Rada dla kierowców zajmujących wewnętrzny pas ruchu (środkowy dla rond 3 pasmowych): sygnalizujcie swoje zamiary opuszczenia ronda, pamiętając o pierwszeństwie przysługującym kierowcom po prawej stronie (manewr zajęcia pasa ruchu zajmowanego przez innego kierowcę). Nie wykonujcie manewru „na równo”, bok w bok, z kierowcom po prawej stronie, gdyż on może nie widzieć Was. Zachowajcie dystans do pojazdu, kontrolując sytuację i w miarę potrzeby, umożliwiając kierowcy z prawej strony, zajęcie wybranego przez siebie pasa ruchu. Pamiętajcie, że Wasz manewr jest manewrem nie regulowanym przepisami prawa ani kodeksem, a więc to Wy otrzymujecie pewien przywilej, który jest regulowany ogólnymi tylko zasadami ruchu.

Temat konsultowany z WRD, KMP w Szczecinie

Facebook Comments
No votes yet.
Please wait...

Tags: , , ,

2 comments

 • Grzesiek

  Nie nagrywam rozmów i zdaję sobie sprawę z tego, co mówią przepisy w tym zakresie. Mogę jedynie zapewnić, że żadna z informacji publikowanych na tej stronie, informacji, które mogłyby wzbudzić wątpliwości, nie jest od tak opisywana jako prywatny pogląd. W ostatnim czasie publikowany był odcinek Jedź bezpiecznie, w którym Pan Dworak poruszał kwestie zjazdu z ronda i nie sposób stwierdzić, że to co opisałem jest sprzeczne z tym co obejrzało tysiące użytkowników. Należy tu jednak zwrócić uwagę na jedną kluczową informację: to w jaki sposób wykonywany jest manewr (2 manewry a nie jeden, tj. zjazd z ronda ze środkowego pasa).

  No votes yet.
  Please wait...

 • Proszę o udokumentowanie prawdziwości stwierdzenia, że powyższy tekst był konsultowany z WRD Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i odzwierciedla on w pełni stanowisko Policji w powyższej sprawie a nie jest jedynie prywatnym poglądem autora bloga.

  Rating: 5.0, from 3 votes.
  Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *